Projekt „Rodzina – szkoła charakteru!”

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

KONKURS PO PIERWSZE RODZINA NA ROK 2021

Wartość dofinansowania:
404 200,00 zł
Całkowita wartość zadania:
404 200,00 zł


Rodzina – szkoła charakterów to projekt, którego adresatami są narzeczeni, młode małżeństwa i rodziny z dziećmi, którzy jako związek kobiety i mężczyzny stawiają sobie za cel stworzenie najlepszego środowiska opiekuńczo-wychowawczego dla dzieci. Projekt skoncentrowany jest na tworzeniu otoczenia szczególnie przyjaznego rodzinom. Skierowany jest do tych wszystkich środowisk, którym zależy na kształtowaniu wartościowych postaw i zachowań zmierzających do stworzenia optymalnych warunków rozwoju młodych ludzi, niezależenie od ich statusu społecznego i materialnego. Działania w ramach projektu realizowane będą poprzez:

  1. Edukacyjną witrynę internetową – www.kompetencjeosobiste.pl
  2. Konsultacje rodzinne z tutorem online – www.tutoringrodzinny.pl
  3. Filmy edukacyjne o kształtowaniu kompetencji osobistych dzieci
  4. Ankiety samooceny kompetencji osobistych dla dzieci i młodzieży
  5. Publikacje w formie broszury informacyjno-edukacyjnej opisujące kompetencje osobiste dostosowane do wieku i płci dzieci
  6. Kompetencje osobiste – kurs rozwoju kluczowych kompetencji w formie aplikacji mobilnej.

Shopping Basket