Podejmowanie decyzji

Zaznacz przedział wiekowy w którym się znajdujesz

Jaka jest Twoja płeć?

Często używam planu zajęć lub listy rzeczy do zrobienia, aby pomóc sobie w ułożeniu priorytetów moich dziennych zadań.
(1 - Absolutnie nie | 10 - Zdecydowanie tak)

Okresowo (co wieczór, co tydzień, co miesiąc, co trymestr) zestawiam plany z ich wykonaniem i podejmuję postanowienie co poprawić
(1 - Absolutnie nie | 10 - Zdecydowanie tak)

Nie sprawdzam maili, wiadomości, mediów społecznościowych aż do chwili, gdy całkowicie zakończę zadanie, nad którym pracuję.
(1 - Absolutnie nie | 10 - Zdecydowanie tak)

Nie zostawiam zadań na ostatnią chwilę.
(1 - Absolutnie nie | 10 - Zdecydowanie tak)

Zapisuję w kalendarzu zadania i ustalam daty graniczne (deadline) ich wykonania.
(1 - Absolutnie nie | 10 - Zdecydowanie tak)

Shopping Basket