POLITYKA PRYWATNOŚCI

I WSTĘP

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez Aplikację "Kompetencje Osobiste"
 2. Administratorem Danych Osobowych jest Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rodziny STERNIK z siedzibą w Warszawie (04-703), ul. Pożaryskiego 28, NIP: 526-27-59-065.
 3. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@kompetencjeosobiste.pl.

II ZBIERANE DANE OSOBOWE

 1. W trakcie rejestracji Konta w Aplikacji zbierane są następujące dane osobowe:
  - Adres e-mail
  - Wyniki ankiet
 2. Podczas korzystania z Aplikacji pobierane są również automatycznie dodatkowe informacje (adres IP przypisany do komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego, indywidualny token).

III WYKORZYSTYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podczas rejestracji Konta w Aplikacji dane osobowe Użytkowników wykorzystywane są w celu:
  - utworzenia indywidualnego Konta Klienta
  - zarządzania tym kontem
  - personalizacji dostępnych treści, w tym ankiet, kursów i materiałów
 2. Aplikacja anonimowo zbiera dane statystyczne udostępniane przez system. Za zbieranie tych danych oraz sposobu użytkowania aplikacji odpowiedzialne są następujące usługi:
  - usługa Google Analytics, której właścicielem jest firma Google inc. Polityka bezpieczeństwa usługi Google Analytics
  - usługa Firebase Crashlytics, której właścicielem jest firma Google inc. Polityka bezpieczeństwa usługi

IV DOSTĘP DO DANYCH

 1. Dostęp do danych osobowych zbieranych przez Aplikację mają jedynie uprawnieni pracownicy.
 2. Wszystkie wrażliwe dane, w tym dane osobowe chronione są przez bezpieczne połączenie SSL. Zapewniamy pełne bezpieczeństwo wszystkim Użytkownikom.
 3. Gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane dane osobowe pozyskane od Użytkowników przez Aplikację Kompetencje Osobiste są bezpieczne i nie są w żaden sposób przekazywane osobom trzecim.
 4. Dane osobowe mogą być jedynie udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa ( np.: organom wymiaru sprawiedliwości).
 5. Dane osobowe Użytkowników podawane podczas rejestracji w Aplikacji są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji założeń Aplikacji. Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych lub żądania ich usunięcia.

V ZABEZPIECZANIE DANYCH

 1. Dane osobowe są chronione/zbierane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej również „RODO”
 2. Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rodziny STERNIK, stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych osobowych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją.

VI APLIKACJA MOŻE KORZYSTAĆ Z NASTĘPUJĄCYCH UPRAWNIEŃ:

 1. Notyfikacje Push – aplikacja może wysyłać powiadomienia użytkownikowi za pomocą technologii push. Użytkownik może nie zgodzić się na ich otrzymywanie.